Nota prawna i polityka prywatności

Jako użytkownika tej strony, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami prawnymi i warunkami ogólnymi. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków użytkowania.

Nie wolno wykorzystywać informacji zawartych na tej stronie do celów niezgodnych z prawem lub warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

 

Właściciel i wydawca strony

SAS Compagnie de l'Arc Atlantique au capital de 2 960 837 €
Adresse : ZA Agoretta – 63 Avenue de Bayonne - 64210 Bidart – FRANCE
RCS de Bayonne n° 522 031 624
Numer NIP EU : FR 08 522031624
Tel : +33(0)5 59 47 05 05
Adres internetowy : https://www.c2a-card.com
Zarządzający publikacją : Gilles D'HUITEAU, działający jako prezes C2A

 

Hosting

Ta strona jest obsługiwana przez SAS OVH
Adres : 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59100 Roubaix

Adres internetowy : www.ovh.com

 

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Projektowanie i rozwój: Make the Grade
27 rue de Brizeux – 35 700 Rennes

 

Warunki i opłaty

Sprawdź online

 

Ogólne warunki sprzedaży

Sprawdź online

 

Ochrona środków zdeponowanych na rachunku płatniczym

Compagnie de l'Arc Atlantique -C2A jest regulowaną instytucją płatniczą, zatwierdzoną i nadzorowaną przez francuski Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), zarejestrowaną pod numerem CIB 16498. Wszystki środki zdeponowane przez naszych klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki te są wyodrębnione w naszym banku wiodącym : Natixis CIB 30007. Francuski Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) pokrywa depozyty do limitu 100.000 euro, dla każdego klienta, w przypadku upadłości Natixis.

 

Ochrona danych osobowych

Sprawdź online

 

Przetwarzanie danych osobowych

Musimy poprosić Cię o pewną ilość informacji, aby jak najlepiej zorganizować usługi, których oczekujesz.

Niektóre dane są niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. Na stronach, na których wymagane jest podanie danych osobowych, zostaniesz poinformowany o obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze ich podania, jak również o możliwych konsekwencjach ich niepodania.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO (Rozporządzenie. (UE) 2016/679 z dnia 27-4-2016) i w ramach relacji ze swoim Klientem, C2A jest zobowiązana do gromadzenia dotyczących go danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych oraz o realizacji praw Klienta w zakresie tych danych zawarte są w Karcie Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, zgodnie z przepisami, masz prawo do dostępu, prawo do modyfikacji oraz prawo do sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania informacji o Tobie.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pocztą na następujący adres C2A ZA AGORETTA - 63, Avenue de Bayonne - 64210 BIDART - Francja lub pocztą elektroniczną dpo@c2a-card.com

C2A może być zobowiązana do udostępnienia określonych danych ze swojej bazy klientów na potrzeby kampanii informacyjnych prowadzonych przez jednego z partnerów firmy. Jeśli nie zgłosiłeś sprzeciwu na stronie, na której dane zostały zebrane, możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając prośbę do naszego Działu Relacji z Klientem na adres e-mail dpo@c2a-card.com.

 

Formalności sprawozdawcze

Zgodnie z prawem francuskim, złożyliśmy oświadczenie o naszej stronie do Commission Nationale Informatique et Libertés (francuski organ zajmujący się ochroną danych osobowych).

Zgłoszenie do CNIL pod numerami 1611041 v 0 i 1632694 v 0

 

Informacje o plikach cookie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, umieszczamy na Twoim komputerze plik "cookie", który pozwoli Ci być rozpoznawanym przez nasze usługi podczas kolejnych wizyt.

Ogólnie rzecz biorąc, plik cookie zapisuje informacje związane z przeglądaniem naszej witryny przez Twój komputer (strony, z których korzystałes, data i godzina korzystania itp. W tym przypadku zawiera on informacje, które mogliśmy przeczytać podczas Twoich poprzednich odwiedzin. Dzięki temu przy kolejnych wizytach nie będziesz musiał wypełniać pól login i hasło.

Ten plik cookie nie ma wpływu na inne dane znajdujące się na Twoim komputerze.

Informujemy, że można zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.

 

Posiadanie praw

Wszystkie elementy tej strony internetowej (w szczególności znaki towarowe, nazwy domen, teksty, grafiki, loga, dźwięki, zdjęcia i animacje) są własnością wydawcy tej strony internetowej, z wyjątkiem elementów pochodzących od partnerów C2A.

Ochrona strony internetowej https://www.c2a-card.com jest regulowana przez krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa firmy C2A są zastrzeżone. Dlatego też zabronione jest jakiekolwiek powielanie i/lub przedstawianie i/lub redystrybucja, w całości lub w części, na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub nieelektronicznym, obecnym lub przyszłym, innym niż indywidualny lub prywatny, bez wyraźnej uprzedniej zgody. Podobnie, bazy danych informacji są chronione na mocy prawa właściwego dla zestawień danych. Każde wydobycie lub próba wydobycia, całkowite lub częściowe, może zatem pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną każdego sprawcy.

 

Konfigurowanie hiperłączy

Informujemy, że C2A zezwala każdej stronie internetowej lub innemu medium na cytowanie adresu https://www.c2a-card.com lub utworzenie hiperłącza do adresu https://www.c2a-card.com.

Zezwolenie na utworzenie łącza jest ważne dla każdego medium, z wyjątkiem tych, które rozpowszechniają informacje o charakterze politycznym, religijnym, pornograficznym, ksenofobicznym lub mogące naruszać moralność i dobre obyczaje.

Nasz zespół zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego zezwolenia.

Ponadto, w kontekście umieszczenia hiperłącza na Twojej stronie, przyznajemy Ci prawo do reprodukcji naszego logo wyłącznie w zakresie umieszczenia wspomnianego linku oraz odniesienia do strony https://www.c2a-card.com.

W tym względzie należy przestrzegać formatu i projektu logo.

 

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje i hiperłącza dostępne na tej stronie są podane w dobrej wierze.

Niniejsza strona zawiera hiperłącza kierujące użytkowników Internetu do stron zarządzanych przez osoby trzecie. W związku z tym C2A nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, za usługi na nich oferowane, ani za trudności, jakie mogą napotkać internauci podczas korzystania z tych stron. Pomimo dokładania wszelkich starań w celu stałej aktualizacji strony, C2A nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnych informacji podanych przez naszych partnerów, ani za zmiany prawne i regulacyjne, które nastąpiły po zamieszczeniu informacji na stronie.

C2A zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

C2A dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dostęp do oferowanych usług przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednakże dostęp do nich może zostać przerwany, w szczególności w celach konserwacyjnych, modernizacyjnych lub z innych przyczyn, zwłaszcza technicznych. C2A nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za te przerwy i ich konsekwencje dla użytkownika Internetu lub osób trzecich. Ponadto C2A zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany usług oferowanych na stronie w dowolnym momencie.