Právne upozornenie a zásady ochrany osobných údajov

Ako používateľa tejto stránky vás vyzývame, aby ste si prečítali nižšie uvedené právne upozornenia a všeobecné podmienky. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania.


Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nesmiete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo v rozpore s podmienkami stanovenými v tomto dokumente.

 

Majiteľ a vydavateľ stránky

SAS Compagnie de l'Arc Atlantique s kapitálom 2 527 923 €

Adresa: ZA Agoretta - 63 Avenue de Bayonne - 64210 Bidart - FRANCERCS
de Bayonne č. 522 031
624IČ

DPH: FR 08 522031624

Tel: +33(0)5 59 47 05
05

Internetová adresa: https: //www.c2a-card.com

Directeur Manažér publikácie: pán Gilles D'HUITEAU, ako prezident C2A

 

Hosting

Hostiteľom tejto stránky je spoločnosť SAS OVH

Adresa: 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59100
Roubaix

Internetová adresa: www.ovh.com

 

Návrh a výroba webovej stránky

Dizajn a vývoj: Make the Grade

27 rue de Brizeux - 35 700 Rennes

 

Podmienky a sadzby

Konzultácie online

 

Všeobecné podmienky predaja

Konzultácie online

 

Ochrana osobných údajov

Konzultácie online

 

Spracovanie osobných údajov

Musíme vás požiadať o určité informácie, aby sme mohli čo najlepšie zorganizovať služby, ktoré očakávate.


Niektoré údaje sú nevyhnutné na spracovanie vašej žiadosti. Na stránkach, kde sa vyžadujú osobné údaje, budete informovaní o povinnej alebo nepovinnej povahe ich poskytnutia, ako aj o možných dôsledkoch ich neposkytnutia.


V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov RGPD (nariadenie. (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016) a v súvislosti so vzťahom so zákazníkom je spoločnosť C2A povinná zhromažďovať jeho osobné údaje. Informácie o spracovaní údajov a o uplatňovaní práv zákazníka týkajúcich sa týchto údajov sú uvedené v Charte ochrany osobných údajov. Okrem toho máte v súlade s predpismi právo na prístup, právo na zmenu a právo namietať z oprávnených dôvodov proti spracovaniu informácií o vás.


Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov poštou na tejto adrese C2A ZA AGORETTA - 63, Avenue de Bayonne - 64210 BIDART - Francúzsko alebo e-mailom dpo@c2a-card.com


Od spoločnosti C2A sa môže vyžadovať, aby poskytla určité údaje zo svojej zákazníckej základne na účely cielených informačných kampaní niektorého zo svojich partnerov. Ak ste proti tomu nevzniesli námietku na stránke, kde boli údaje zhromaždené, môžete tak kedykoľvek urobiť zaslaním žiadosti nášmu oddeleniu pre styk so zákazníkmi e-mailom na adresu dpo@c2a-card.com.

 

 

Oznamovacie formality

V súlade s francúzskymi zákonmi sme podali vyhlásenie o našej stránke Národnej komisii pre informácie a slobodu (Commission Nationale Informatique et Libertés).


Vyhlásenie CNIL pod číslami 1611041 v 0 a 1632694 v 0

 

Informácie o súboroch cookie

Keď navštívite našu stránku, do vášho počítača umiestnime súbor cookie, ktorý umožní, aby vás naše služby rozpoznali pri ďalších návštevách.


Všeobecne povedané, súbor cookie zaznamenáva informácie týkajúce sa prehliadania vášho počítača na našom webe (navštívené stránky, dátum a čas konzultácie atď.), ktoré môžeme čítať počas vašich ďalších návštev. V tomto prípade obsahuje informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii. Pri ďalších návštevách tak nebudete musieť vypĺňať polia s prihlasovacím menom a heslom.


Tento súbor cookie nemá žiadny vplyv na iné údaje vo vašom počítači.


Radi by sme vás informovali, že ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením svojho prehliadača.

 

Vlastníctvo práv

Všetky prvky tejto webovej stránky (najmä ochranné známky, názvy domén, texty, grafika, logá, zvuky, fotografie a animácie) sú majetkom vydavateľa tejto webovej stránky, s výnimkou prvkov pochádzajúcich od partnerov spoločnosti C2A.


Ochrana webovej stránky https://www.c2a-card.com sa riadi vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi o právach duševného vlastníctva. Všetky práva spoločnosti C2A sú vyhradené. Preto je bez výslovného predchádzajúceho povolenia zakázaná akákoľvek reprodukcia a/alebo prezentácia a/alebo redistribúcia, celá alebo jej časti, na akomkoľvek elektronickom alebo neelektronickom médiu, súčasnom alebo budúcom, inom ako individuálnom alebo súkromnom. Podobne sú informačné databázy chránené podľa zákona, ktorý sa vzťahuje na zhromažďovanie údajov. Každá produkcia alebo pokus o produkciu, či už úplná alebo čiastočná, môže viesť k občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti každého páchateľa.

 

Nastavenie hypertextových odkazov

Informujeme vás, že C2A povoľuje akejkoľvek webovej stránke alebo inému médiu citovať https://www.c2a-card.com alebo vytvoriť hypertextový odkaz na adresu https://www.c2a-card.com.


Povolenie na zriadenie odkazu platí pre všetky médiá s výnimkou tých, ktoré šíria informácie politického, náboženského, pornografického alebo xenofóbneho charakteru alebo ktoré môžu urážať morálku a dobré mravy.


Náš tím si vyhradzuje právo vzniesť námietku proti tomuto povoleniu.


Okrem toho vám v súvislosti s vytvorením hypertextového odkazu na vašej stránke udeľujeme právo reprodukovať naše logo, a to výlučne v rámci vytvorenia uvedeného odkazu a odkazovania na https://www.c2a-card.com.


V tejto súvislosti je potrebné dodržiavať formát a chartu loga.

 

Zodpovednosti

Všetky informácie a hypertextové odkazy dostupné na tejto stránke sú poskytované v dobrej viere.


Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy smerujúce používateľov internetu na stránky spravované tretími stranami. Spoločnosť C2A preto nemôže niesť zodpovednosť za obsah týchto stránok, ani za služby ponúkané na týchto stránkach, ani za akékoľvek ťažkosti, s ktorými sa môžu používatelia internetu stretnúť pri prístupe na tieto stránky. Napriek všetkej starostlivosti, ktorú venujeme neustálej aktualizácii tejto stránky, spoločnosť C2A nemôže niesť zodpovednosť za dôsledky chybných informácií poskytnutých niektorým z našich partnerov alebo za akékoľvek právne alebo regulačné zmeny vykonané po zverejnení informácií na internete.


Spoločnosť C2A si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie uvedené na stránke.


Spoločnosť C2A sa snaží v čo najväčšej miere zachovať prístup k ponúkaným službám 7 dní v týždni a 24 hodín denne, ale prístup k nim môže byť prerušený, najmä z dôvodu údržby a aktualizácie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, najmä technického. Spoločnosť C2A nijako nezodpovedá za tieto prerušenia a následky, ktoré z nich môžu vyplynúť pre používateľa internetu alebo akúkoľvek tretiu stranu. Okrem toho si spoločnosť C2A vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo upraviť služby ponúkané na stránke.