Управление на разходните отчети

Необходимо ли ви е улесняване на управлението на вашите разходни отчети?

Вашите служители влизат в безброй разходи, когато пътуват, а вашата фирма трябва да провери, да осчетоводи и обработи безброй разходни отчети.

Тази задача отнема време и могат да настъпят някои грешки.

Какви инструменти предлага картата C2A?

Нашето решение улеснява и опростява целия процес.

С C2A разполагате с безплатен и сигурен онлайн достъп до инструментите за управление.

Може да конфигурирате вашата счетоводна система в нашия инструмент: отчет по ДДС, категории разходи, разходни центрове и др.

Може да попълните вашите разходни отчети с подходящи данни: категоризация, разбивка на трансакции, добавяне на снимка и др.

В края на процеса предоставяме обобщен счетоводен документ (ОСД).

Решението C2A за управление на разходните отчети повишава бързината на вашия отговор и контрола върху разходите, като същевременно намалява разходите и риска от измама.

Какви видове разходи се покриват от картата C2A?

Картата C2A управлява всички разходи, свързани със служебни пътувания – транспорт, хотели, ресторанти, паркинги и още много други. Тази карта може да се използва и като карта за гориво.

Следователно счетоводният отдел има обща представа за разходите, които са централизирани в един инструмент за управление на разходните отчети.

Също така този метод позволява да бъдат намалени разходите за обработка.

C2A е също така и глобално решение с една карта за управлението на вашата мобилност.

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente