Informácie o súboroch cookies

 

Čo je to cookie?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý server navštívenej stránky alebo server tretej strany (nástroj na analýzu webu, reklamná agentúra, partneri atď.) ukladá na pevný disk používateľa internetu na základe jeho rozhodnutia.

Súbor cookie preto umožňuje rozpoznať terminál používateľa, keď sa vráti na webovú stránku. V skutočnosti sa nerozpoznáva používateľ, ale terminál, z ktorého navštívil webovú lokalitu.
Informácie obsiahnuté v súbore cookie môže čítať alebo upravovať len jeho odosielateľ.

Keď sa pripojíte na našu stránku, môžeme na základe vašich rozhodnutí nainštalovať do vášho terminálu rôzne súbory cookie, ktoré nám umožnia rozpoznať prehliadač používateľa počas obdobia platnosti príslušného súboru cookie. Súbory cookie, ktoré vydávame, sa používajú na účely opísané nižšie, v závislosti od vašich rozhodnutí, ktoré vyplývajú z nastavení softvéru vášho prehliadača používaného pri návšteve našej stránky.

 

Súbory cookie, ktoré nastavujeme, nám umožňujú:

  • Zisťovanie štatistík a objemov návštevnosti a používania rôznych prvkov, ktoré tvoria našu stránku (navštívené sekcie a obsahy, cesta), čo nám umožňuje zlepšiť záujem a ergonómiu našich služieb; (partnerské súbory cookie na meranie sledovanosti (Google Analytics): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )

 

  • Prispôsobenie prezentácie našej stránky preferenciám zobrazenia vášho terminálu (používaný jazyk, rozlíšenie displeja, používaný operačný systém atď.) počas vašich návštev našej stránky podľa hardvéru a softvéru na zobrazovanie alebo čítanie, ktorý má váš terminál;

 

  • Uľahčenie prístupu k personalizovanému obsahu alebo obsahu, ktorý je vyhradený pre identifikovaných používateľov.

 

  • Zapamätanie informácií týkajúcich sa formulára, ktorý ste vyplnili na našej stránke (prístup k vášmu účtu atď.).

 

Vaše možnosti týkajúce sa súborov cookie

Súbory cookie môžete spravovať rôznymi spôsobmi. Všetky nastavenia, ktoré vykonáte, môžu ovplyvniť vaše prehliadanie našich webových lokalít a internetu vo všeobecnosti a váš prístup k určitým službám na našich webových lokalitách, ktoré vyžadujú používanie súborov cookie.


Svoje želanie týkajúce sa súborov cookie môžete kedykoľvek vyjadriť a zmeniť nižšie uvedenými spôsobmi.

 

Možnosti, ktoré ponúka váš prehliadač

Softvér prehliadača môžete nakonfigurovať tak, aby sa súbory cookie ukladali vo vašom termináli alebo aby sa naopak odmietali, a to buď systematicky, alebo podľa ich odosielateľa.

Softvér svojho prehliadača môžete tiež nakonfigurovať tak, aby sa vám z času na čas ponúkla možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie predtým, ako sa súbor cookie pravdepodobne uloží do vášho terminálu.

Viac informácií nájdete v časti "Ako uplatniť svoje voľby v závislosti od používaného prehliadača" nižšie.

 

Dohoda o súboroch cookie

Zaznamenanie súboru cookie v termináli v zásade závisí od vôle používateľa terminálu, ktorú môže kedykoľvek a bezplatne vyjadriť a zmeniť prostredníctvom možností, ktoré ponúka softvér jeho prehliadača.

Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie vo svojom prehliadači, súbory cookie integrované do stránok a obsahu, ktoré ste si prezerali, sa môžu dočasne uložiť na vyhradenom mieste vo vašom termináli. Čítať ich bude môcť len ich odosielateľ.

 

Odmietnutie súborov cookie

Ak odmietnete prijímať súbory cookie na svojom termináli alebo ak vymažete súbory cookie uložené na svojom termináli, nebudete môcť využívať určitý počet funkcií, ktoré sú však potrebné na prehliadanie určitých oblastí našich webových stránok. To by bol prípad, ak by ste sa pokúsili získať prístup k svojmu účtu alebo predplatnému, ktoré si vyžadujú vašu identifikáciu. To by sa stalo aj v prípade, ak by sme my alebo naši poskytovatelia služieb nedokázali na účely technickej kompatibility rozpoznať typ prehliadača používaného vaším terminálom, jeho jazyk a nastavenia zobrazovania alebo krajinu, z ktorej sa váš terminál zrejme pripája na internet.


V prípade potreby odmietame akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky spojené so zhoršeným fungovaním našich služieb v dôsledku nemožnosti zaznamenať alebo nahliadnuť do súborov cookie potrebných na ich fungovanie, ktoré by ste odmietli alebo vymazali.

 

Ako si vyberáte v závislosti od používaného prehliadača?

Každý prehliadač má inú konfiguráciu na správu súborov cookie a vaše voľby. Je to popísané v ponuke nápovedi vášho prehliadača, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie.

 

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach, ktoré ponúka akýkoľvek iný softvér prehliadača, a o tom, ako odstrániť súbory cookie uložené vo vašom termináli, v závislosti od prehliadača(ov) nainštalovaného(ých) vo vašom termináli, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na ponuku pomoci vášho prehliadača, ako aj na zdroje informácií týkajúcich sa ochrany údajov vo vašej krajine. (CNIL pre Francúzsko - Commission Nationale de l'Informatique & des Libertés).