C2A, моят генератор на спестявания !

Веднага след като пристигна в офиса, влизам в различните платформи, за да направя оценка на моите транспортни линии в реално време и количеството, което ще се изпраща.
Оптимизирам транспорта с транспортни борси и осигурявам оптимално натоварване на камиона.
Работя под постоянно напрежение от момента на пристигане в офиса до момента на излизане … и след това.
Искам да увелича маржа си чрез строг контрол върху управлението на транспорта.

C2A ви помага да намалите разходната си позиция по отношение на горивото, за да увеличите вашия марж.
Най-добрата цена, изключително гъвкав инструмент, покритие на европейската мрежа.

Увеличавам маржовете си

C2A ви помага да намалите разходната си позиция по отношение на горивото, за да увеличите вашия марж.
Най-добрата цена, изключително гъвкав инструмент, покритие на европейската мрежа.

Оптимизирам времето си
c2a-directrice-administratif-directrice-des-achats

Клер
Административен директор, директор „Снабдяване“

С C2A аз ръководя !

Автоматизирам процесите
c2a-gestionnaire-de-parc-ou-de-flotte-de-vehicules

Антъни
Мениджър на транспортно подразделение или автопарк

С C2A: данни, мрежа, атрактивни цени!