Управление на автопаркове

Управлявате ли автопарк? Искате ли да спестите пари?

Решението C2A ви позволява да оптимизирате съотношението цена за гориво/мрежа за бензиностанции за ефикасно управление на автопаркове. Благодарение на нашите партньори се възползвате от най-ниската цена в цялата ни европейска мрежа.

Картата C2A функционира навсякъде, където се приемат плащания с MasterCard®.

Разходите се плащат директно от вашата фирма.

Работи ли на международно ниво ?

Можем да предложим допълнителни, лесни за използване решения за контрол, например ограничаване на употребата на картата в някои държави и според часовете, които сте избрали.

Ние ви предоставяме ежемесечна фактура по държави, което ви позволява да възстановите много лесно ДДС.

Решението C2A ви позволява конкретно да намалите разходната си позиция по отношение на горивото – един от ключовите фактори за оптимизация на разходите, присъщи за управлението на автопарковете.

И къде се включва контролът във всичко това ?

Може да контролирате трансакциите в момента на осъществяването им, като използвате инструментите за управление на автопаркове. Нашата отчетна система спомага за събирането и съпоставянето на данните, от които се нуждаете.

Всички ваши карти са свързани към една и съща, единствена сметка за плащане.

Не е необходима гаранция, за да получите карти C2A.

Активацията е незабавна.

C2A е също така и глобално решение с една карта за управление на вашата мобилност.

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente