Предотвратяване на измами

Предотвратяването на измами едно от ключовите притеснения за вашия бизнес ли е?

Картата C2A е смарт карта, която е защитена с индивидуален PIN код (картата се блокира след три провалени опита).

Тя е 100% онлайн и по този начин предоставя видимост и контрол в реално време.

Помага на управляващия да активира или блокира достъпа 7 дни в седмицата, 24 часа на ден посредством нашата MyC2A платформа.

Какви са средствата за предотвратяване на измами?

Може да ограничите използването на картата: вид на разходите, горни лимити, използване според географското разположение, времеви слотове и др.

С картите C2A вашите служители могат да платят техните разходи съгласно ограниченията, които сте определили предварително. Ако горният лимит е надвишен, трансакцията се отхвърля.

Така че ограничавате риска от измама, докато подобрявате управлението на паричните си потоци.

Ако картата е изгубена или открадната, може много лесно да анулирате картата чрез вашата специализирана платформа.

Като управляващ C2A сметка, може да контролирате всеки разход на шофьора в реално време чрез нашите инструменти за управление на разходите.

Какъв вид измама може да избегнете ?

  • Разходи през уикендите
  • Фалшиви фактури за такси и ресторанти
  • Артикули, закупени чрез служебната сметка, за лично ползване
  • Допълнителни покупки в хотели
  • „Бизнес“ обеди с приятел
  • Фактури със задна дата и др.

C2A е също така и глобално решение с една карта за управление на вашата мобилност.

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente