Плащане на тол такси

Налага ли се вашите служители да плащат тол такси за автомагистрали, тунели и мостове навсякъде в Европа ?

Решението на C2A предоставя възможност тези разходи да бъдат платени просто и лесно в цяла Европа.

Картите C2A изискват системно разрешение и функционират на всички места, където се приемат плащания с MasterCard®.

Разходите се заплащат директно от вашата фирма, така че не е необходимо шофьорът да плаща предварително разходите: необходимо е само да ви донесе фактура или доказателство за плащане.

Как се контролират трансакциите?

Като управляващ C2A сметката, можете да контролирате всеки разход на шофьора в реално време чрез решението за управление на разходите на нашата платформа. Всички ваши карти са свързани към една и съща, единствена сметка за плащане.

А работи ли на международно ниво ?

Да, можем да предоставим също значки за предплатени автомагистрални такси. Не е необходима гаранция. Тези значки функционират при поискване в няколко държави: Франция, Португалия, Испания, Германия, Австрия, Белгия и Италия. Предоставяме подробни ежемесечни отчети за всяка държава.

Вече имате ли карта за плащане на тол такси ?

Макар и вашите камиони да са оборудвани с автоматични системи за плащане за тежкотоварни автомобили, няколко обстоятелства могат да наложат плащането с банкова карта.

Например: нуждите на вашия шофьор да зареди кредити за своето GO Box устройство, за да използва тунела Алберг в Австрия. С платежна карта C2A за камиони шофьорът може просто да спре на бензиностанцията и да зареди кредити за своето GO Box устройство чрез някой от терминалите, използвани за тази цел.

C2A е също така и глобално решение с една карта за управление на вашата мобилност.

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente