Карта за гориво

Трябва ли вашите служители да плащат за гориво за пътните и автомагистралните мрежи ?

Разходите за гориво могат да достигнат до 30% от всички разходи за автопаркове (лични или търговски автомобили).

С платежна карта C2A вашите служители могат да платят горивото на всички места, на които се приема MasterCard®.

Какви преимущества има картата за гориво C2A ?

C2A разполага с постоянно нарастваща мрежа от партньорски бензиностанции. Доколкото мрежата от карти на C2A е отворена и за всички обекти на MasterCard, имате достъп до всички бензиностанции във Франция и Европа. Гъстотата на покритието на нашата мрежа ви позволява да оптимизирате пътуванията си и да спечелите ценно време. Като избягвате заобикалящите маршрути, спестявате и пари за гориво.

Правилната карта за гориво е тази, която съответства на вашия географски обхват и употреба: покритието на нашата мрежа съвпада с вашите нужди. Тя може да се използва за плащане на тол такси, съоръжения за почистване на автомобили, охраняем паркинг и др.

Също така картата за гориво C2A функционира като платежна карта и може да се използва за плащане на всички разходи, свързани с бизнес пътуване (хотел, ресторант). Може да конфигурирате картата според вашите нужди.

А какви са цените ?

Редовно ви информираме за бензиностанциите, които предлагат най-добрите цени в цяла Европа. С картата C2A се възползвате от най-ниските цени на бензиностанциите и атрактивна отстъпка.

До каква степен улеснява картата за гориво C2A?

В нашата мрежа от партньорски бензиностанции се възползвате от ежемесечно фактуриране. Вашите счетоводни процеси се опростяват значително.

Като управляващ C2A сметката, може да контролирате всеки разход на вашия служител в реално време чрез нашето решение за управление на трансакциите. Така може да контролирате разходите и да фиксирате горната граница за плащане.

Сметката C2A може да се използва за възстановяване на ДДС. За разлика от традиционните карти за гориво, които се издават, не е необходима гаранция, за да получите карти C2A.

Активацията е незабавна.

C2A е също така и глобално решение с една карта за управление на вашата мобилност.

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente