Предотвратяване на измами с бизнес разходи

С решението C2A, вие печелите сигурност и намалявате риска от измами.

Заявете да се свържем с Вас
Снимка на човек пред компютър

Избор на карта за

избягване на измами и грешки

Пиктограма на портфейл

Налага се да дадете авансово пари на персонала си?

Пиктограма на списък със задачи

Твърде много кражби? Прекалено много измама?

Пиктограма на сертификат

Не знаете как да отстраните тези проблеми?

Чрез решението C2A, защитете Вашите бизнес разходи. Имате онлайн достъп в реално време до статуса на транзакциите на притежатели на карти и на разходите, които са им разрешени.

Човек, който работи и добавя монета в касичката си

50 €

Знаете ли че?

 

Измамите костват средно 50 евро / месец / служител. За компания с 20 пътуващи служители, това означава загуба от 12,000€ на година.
(Източник: проучване Сaptio, 2018)

Не поемайте повече риска да сте жертва на измама

Като се придържате към решението C2A, имате достъп до една възможност за плащане, което гарантира безпроблемното ежедневно функциониране на Вашата организация.

Пиктограма на касичка.

Присъединете се към решението C2A

Пиктограма на катинар.

Възползвайте се от нашата карта с чип, защитена с персонален пин код

Пиктограма на предавка.

Персонализиране и контрол на разрешени разходи

Пиктограма на символ с кръст

Премахване на риска от използване с цел измама

Можете да ограничите използването на карти: тип на разходите, лимити, географска област на употреба и времеви интервали.

Двама души работят на компютър.

Например, ако лимитът е надвишен, транзакцията се отхвърля.

Онлайн платформата MyC2A дава възможност за управление на разходите на служителите и за реагиране при необходимост (управление на отказ в реално време).

Снимка на мъж, който чете финансови документи.

Промените в опциите се правят директно от платформата и влизат в сила незабавно.

Решението C2A обединява застраховка и помощ, която покрива всеки картодържател поотделно без допълнителни разходи.

Снимка на компютър върху бюро

В случай на нужда, Вашият персонал е застрахован в случай на измама, кражба или здравен проблем, и това до 11 000€ обещетение на бенефициент.

 

Те ни се доверяват

Малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия, предприятия в затруднено положение или бизнес групи. Нашата C2A карта е предназначена за фирми от всякакъв мащаб и във всички сектори.

4,7/5

stars

В Google

лого на  Джуко Експрес

Дитер Конаш

Изпълнителен директор на Джуко Експрес

„Преди C2A моите шофьори тръгваха с плик със съответната парична сума. Не беше много практично: риск от загуба, кражба, грешки...“

лого на ортета

Г-жа Сушон

Оперативен мениджър в Ортет

„Вече оборудвани с C2A карти, шофьорите не тръгват с големи суми пари. По този начин те избягват рискове и опити за кражба."