Лесно и ефикасно решение

Интелигентната карта C2A е много лесна за употреба и много ефикасна при работа.

На първо място се използва много лесно като банкова карта – плащания на място, онлайн плащания, изтегляне на парични средства при нужда. Тя е част от мрежата на MasterCard (около 34 милиона търговски обекта в света).

Като карта за гориво тя е част от партньорска мрежа, която включва множество вериги за търговия на дребно в цяла Европа, което улеснява вашия достъп до гориво. Може да изберете веригата за търговия на дребно, която използвате, като по този начин оптимизирате пътуването си.

Получавате предимството на ежемесечното фактуриране, което лесно може да се използва за възстановяване на ДДС и вътрешното данъчно облагане TICPE за консумация на гориво.

Картата C2A може да бъде изцяло конфигурирана от вас според вашите нужди посредством сигурна платформа.

Като глобално решение интелигентната карта ви предоставя възможност да осъществите достъп до инструменти за управление на централизирани сметки.

Откривам C2A сметка

Не се изисква гаранция

Вашата сметка е открита от одобрен представител по продажбите с използване на хартиен или електронен формуляр. Ще ви предоставим бързо вашите платежни карти и достъп до управлението.

Конфигурирам и планирам бюджета

На сигурна платформа

Вашият достъп до нашата сигурна платформа MyC2A ви дава възможност за кредитиране на сметки, управление на вашите превозвачи, автомобили и др. Също така можете да ограничавате плащанията за ден, за седмица, за месец или по вид на разходите.

Контролирам моите разходи

В реално време

Нашата сигурна платформа е снабдена с инструменти, които ви позволяват да използвате централизираните си данни за трансакции.
По този начин можете да изготвяте счетоводни отчети, фактури, разходни отчети за автомагистрални такси или бензиностанции и др.

Управлявам и оправдавам разходите си

Интегриран счетоводен план

Конфигурирайте вашия счетоводен план в нашия инструмент (отчет по ДДС, категории разходи, разходни центрове и др.) и попълнете вашите разходни отчети (категоризация, разбивка на трансакциите, добавяне на снимка и др.).
Ние предоставяме обобщен счетоводен документ (ОСД).

Интелигентната карта

Нека създадем вашето интелигентно решение заедно

c2a - solution intelligente