Vydavateľ stránky

Vydavateľom stránky je C2A SAS, registrovaný pod registračným číslom : RCS de Bayonne B 522 031 624 vo Francúzsku
Kapitál: €3,800,000
Adresa : 63 Avenue de Bayonne 64210 – BIDART – FRANCE
IC DPH: FR 08 522031624
Kontakt: +33(0)5 59 47 05 05
Adresse Internet : https://www.c2a-card.com
Zastúpený: Mr D’HUITEAU

Hosting

Stránky sú hosťované OVH SAS
Adresa : 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59100 Roubaix
www.ovh.com

Podmienky a poplatky

Kontaktujte online

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a iné právne informácie

Úplné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a právne informácie sú poskytované vo francúzštine len na adrese http://prod.c2a/mentions-legales/

e-mail customerservice@c2a-card.com