Palivová karta

Môžu Vaši zamestnanci platiť za palivo na cestnej a diaľničnej sieti?

Výdavky za pohonné látky môžu dosiahnuť až 30% celkových nákladov vozového parku (súkromné alebo úžitkové vozidlá).

S platobnou kartou C2A môžu Vaši zamestnanci platiť za palivo na všetkých miestach, kde je MasterCard® akceptovaná.

 

Aké sú výhody palivovej karty C2A?

C2A má trvalo rastúcu sieť partnerských servisných staníc. Pokiaľ je karta siete C2A otvorená aj pre všetky miesta MasterCard, máte prístup ku všetkým čerpacím staniciam vo Francúzsku a Európe. Hustota sieťového pokrytia umožňuje optimalizovať Vaše cesty a tak ušetriť čas. Tým, že sa vyhnete obchádzkam, ušetríte aj peniaze.

Pravá palivová karta je tá, ktorá zodpovedá Vášmu geografickému rozsahu a použitiu: naše pokrytie siete vyhovuje všetkým Vašim potrebám. Môže sa použiť na platenie poplatkov za mýto, umytie vozidiel, zabezpečené parkovanie atď.

Palivová karta C2A funguje aj ako platobná karta a môže byť použitá na zaplatenie všetkých výdavkov súvisiacich s obchodnými cestami (hotel, reštaurácia). Kartu môžete nakonfigurovať podľa Vašich potrieb.

 

A čo ceny?

Pravidelne ste informovaní o čerpacích staniciach, ktoré ponúkajú najlepšie ceny v celej Európe. S kartou C2A máte výhodu najlacnejších cien na čerpacích staniciach a atraktívnej zľavy.

 

Aké výhody poskytuje ešte palivová karta C2A?

V našej sieti partnerských čerpacích staníc využívate mesačnú fakturáciu. Vaše účtovné postupy sú značne zjednodušené.
Ako správca účtu C2A môžete sledovať všetky výdavky svojho zamestnanca v reálnom čase prostredníctvom riešenia na správu transakcií. Takže kontrolujete výdavky a stanovujete platobný strop.
Účet C2A sa môže použiť na vrátenie DPH. Na rozdiel od bežných vydaných palivových kariet nie je potrebná žiadna záloha na získanie kariet C2A.
Aktivácia je okamžitá.

C2A je tiež globálne riešenie s jedinou kartou pre riadenie vašej mobility

Inteligentná karta

Vytvorme riešenie spoločne

c2a - solution intelligente