Jednoduché a efektívne riešenie

Inteligentná karta C2A je vo svojich činnostiach veľmi jednoduchá a veľmi efektívna.

 

Po prvé, ako banková karta sa používa veľmi ľahko: on-site platba, on-line platba, v prípade potreby aj výber hotovosti. Je súčasťou siete MasterCard (približne 34 miliónov obchodných miest po celom svete).

 

Ako palivová karta má sieť viacerých predajných reťazcov v celej Európe, čo zjednodušuje Váš prístup k palivu. Môžete si sami vyberať miesto čerpania a tak optimalizovať  svoju cestu.

Máte výhodu mesačnej fakturácie, ktorá obsahuje všetky náležitosti na vrátenie DPH a spotrebnej dane.

Kartu C2A môžete plne nakonfigurovať podľa Vašich potrieb cez bezpečnú platformu.

Ako globálne riešenie, inteligentná karta Vám  umožňuje prístup k centralizovanej  správe účtov.

 

Otvorím účet C2A

Bez finančnej zálohy

Váš účet je otvorený u schváleného obchodného zástupcu na základe papierovej alebo elektronickej žiadosti.
Zabezpečíme rýchle doručenie platobných kariet a prístup k riadeniu účtu.

Nastavenie - rozpočet

Na bezpečnej platforme

Prístup k zabezpečenej platforme MyC2A Vám umožňuje riadiť svoje účty, spravovať dopravcov, vozidlá atď.
Môžete tiež nastaviť a limitovať platby na dennej, týždennej alebo mesačnej báze alebo taktiež podľa typu výdavkov.

Monitorujem svoje výdavky

V reálnom čase

ezpečná platforma je vybavená nástrojmi, ktoré Vám umožňujú využívať centralizované transakčné údaje.
Takže môžete vytvárať výpisy z účtu, faktúry, výkazy výdavkov na mýto alebo servisné miesta, atď.

Sledujem a zdôvodňujem náklady

Integrovaný účtovný plán

Nastavte si účtovný plán pomocou našich nástrojov (účet DPH, kategórie výdavkov, nákladové strediská atď.) a zlepšite svoje výkazy výdavkov (kategorizácia, rozdelenie transakcií, pridanie fotografie atď.).
Poskytujeme účtovné zhrnutie (EDI).

Inteligentná karta

Vytvorme riešenie spoločne

c2a - solution intelligente